навличам

навличам
гл. - влача, довеждам, докарвам, дотътрям, тътря
гл. - обличам, надявам, намъквам, нахлузвам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • навличам си гнева на — словосъч. сърдя, разсърдвам, дразня, раздразвам, ядосвам …   Български синонимен речник

  • дразня — гл. сърдя, разсърдвам, ядосвам, раздразним, възбуждам, нервирам, тревожа, разтревожвам, предизвиквам, провокирам, безпокоя, шокирам, смущавам, притеснявам, отегчавам гл. докачвам, оскърбявам гл. настървявам, ожесточавам, озверявам, озлобявам гл.… …   Български синонимен речник

  • навреждам си — словосъч. напакостявам си, влизам в беля, вредя си, пакостя си, навличам си беля …   Български синонимен речник

  • надявам — гл. обличам, намятам, мятам върху себе си, навличам, обувам, нахлузвам, намъквам …   Български синонимен речник

  • намъквам — гл. обличам, навличам, нахлузвам, надявам …   Български синонимен речник

  • нахлузвам — гл. навличам, обувам, намъквам, натътрузвам гл. обличам, надявам дреха …   Български синонимен речник

  • обличам — гл. навличам, намъквам, надявам, нахлузвам гл. стягам, екипирам, снаряжавам …   Български синонимен речник

  • пакостя си — словосъч. напакостявам си, вредя си, навреждам си, навличам си беля …   Български синонимен речник

  • раздразвам — гл. дразня, досаждам, сърдя, разсърдвам, ядосвам, нервирам гл. ожесточавам, огорчавам гл. засягам гл. навличам си гнева на …   Български синонимен речник

  • разсърдвам — гл. сърдя, нервирам, възбуждам, гневя, разгневявам, дразня, раздразням, предизвиквам, ядосвам, разядосвам, вбесявам, разлютявам, лютя гл. раздразвам, досаждам гл. провокирам гл. навличам си гнева на …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”